Styrelsen

STYRELSEN
Styrelsens ansvar utgör en sammanhållande funktion för de firmatekniska och ekonomiska frågorna (se Stadgarna). Styrelsen sammanträder 6 – 9 gånger per år.

Firmatecknare
Ordförande och kassör äger rätt att var och en för sig teckna föreningen.

Styrelsen 2019-2020

 

Ordförande

Robert Lennes
Bernsborgsstigen 2
Tfn 072 52 90 121
E-post: robert.lennes@telia.com

Vice ordförande

Christer Alzén
Bernsborgsstigen 1
Tfn 070 60 35 631
E-post: christer.alzen@regionvastmanland.se

Sekreterare

Mats Neikter
Bernsborgsstigen 4
Tfn 072 80 23 455
E-post: mats.neikter@gmail.com

Tekniskt ansvarig

Jonny Niskanen
Bernborgsstigen 22
Tfn 070 531 43 04

E-post: jonny.niskanen@regionsormland.se

Kassör

Gunnel Nordgren
Bernsborgsstigen 22
Tfn 070 31 71 181

E-post: gunnel.nordgren@gmail.com

Styrelsen skall

* förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
* föra redovisning över föreningens räkenskaper
* föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
* årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomii övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.