Gemensamt förråd

I nordvästra garagelängan finns medlemmarnas gemensamma förråd.  Nyckel är utdelad till samtliga medlemmar. Om nyckeln förkommer, låna av grannen och gör en kopia. Gemensamma redskap finns i förrådet. Medlemmar får använda redskap under skälig tid vid arbete på den egna fastigheten. Anmäl till tekniskt ansvarig om något är trasigt eller behöver förnyas.