Gemensamt förråd

I nordvästra garagelängan finns medlemmarnas gemensamma förråd.  Nyckel är utdelad till samtliga medlemmar. Om nyckeln förkommer, låna av grannen och gör en kopia. Gemensamma redskap finns i förrådet.

Förrådets verktyg och utrustning är allas vårt ansvar att vårda och de är i första hand avsedda för skötsel av gemensamma ytor.

Vi ber våra medlemmar

  • att snarast återlämna lånad utrustning
  • att till styrelsen, i första hand teknikansvarig, direkt anmäla om något går sönder eller saknas. Kontaktuppgifter till aktiv styrelse finns under fliken Föreningen.