Grönområden

Trädgårdsgruppen
Ulla Jerregård ullajd@gmail.com
Annchristine Sigurdson ac.sigurdson@gmail.com
Eva Maria Sander eva.w.sander@gmail.com
Ewa Gabrielson ewa.gabrielson@telia.com (sammankallande)
Elisabeth Wahlberg elisabeth.wahlberg1@gmail.com

Skötseldagar
Föreningen har två gemensamma skötseldagar, en på våren (april) och en på hösten (oktober). De gemensamma planteringsytorna delas i tre områden – norra, mellersta (lekparken) och södra. Inför skötseldagarna planerar trädgårdsgruppen vad som behöver göras i de olika områdena. Arbetet utförs gemensamt under ledning av någon från trädgårdsgruppen.  Är du förhindrad att delta vid skötseldagarna kan du göra en arbetsinsats i förväg.

Gräsklippning och ogräsrensning
Gräsklippning och ogräsrensning fördelas bland alla fastighetsägare i samfälligheten och utförs mellan skötseldagarna. Vid vårens skötseldag väljer man på en lista om man vill göra sin insats med gräsklippning eller ogräsrensning. Gräsklippning sköts i turordning genom att man väljer datum på en lista. Gräsklippare mm finns i det gemensamma förrådet. Ogräsrensning utförs vid behov under säsongen av dem som antecknar sig för det. De som valt ogräsrensning delar på arbetet, vilket utförs i mindre grupper eller enskilt, c:a två timmar/person och år. En person ur trädgårdsgruppen är ansvarig.

Medlemmarna uppmanas att för allas trevnad även mellan skötseldagarna vårda området.