Övrig yttre miljö

Garage
Föreningens försäkring gäller för garagen och behöver därför inte ingå i den privata försäkringen. Utomhusmålning av garagen sköts gemensamt och efter behov. Garagetaken håller inte att gå på. Ingrip om ni ser någon gå på taket.

Biltvätt
Bil får ej tvättas på området då tvättvattnet med oljerester, rengöringskemikalier, däckrester och tungmetaller rinner rakt ut i dagvattensystemet. Välj i stället en tvättstation där rening av tvättvattnet sker.

Biluppställningsplatser
Det finns en garageplats per hus. Emellanåt råder brist på biluppställningsplatser utomhus. Utnyttja därför i möjligaste mån garageplatsen för biluppställning. Vid snöfall, undvik att parkera på parkeringen vid lekplatsen då snöröjaren behöver platsen för att lägga upp snö på.

Gatubelysning
Trasiga lampor i gatubelysningen ska bytas av medlemmarna i de hus som ligger närmast den aktuella lampan. Reservlampor finns i förrådet. Beträffande lampor på garagen ansvarar båda fastigheterna för den lampa som är placerad mellan dessa fastigheters garage. Stege och material finns i förrådet vid nordvästra garagelängan. 

Vägar
Gemensam snöröjning och sandning sker av vägar och garageplaner genom inhyrd entreprenör. Om, av någon anledning, den gemensamt ordnade sandningen inte skulle fungera skall du själv sanda den sträcka som motsvarar din tomt. Kärra för sandning finns i det gemensamma förrådet. Vid behov kan såväl snöröjning som sandning, speciellt av trappor till norra garageområdet, behöva “bättras på”. Ansvar för detta tillfaller den som anser att behov är påkallat.

Sophantering
Om sopkärlen vid en station är fulla uppmanas medlemmar att i första hand gå till den andra stationen, i andra hand att kontakta Vafab. Tunnorna töms en gång/vecka.