Gemensamt ansvar och förråd

Genom Bernsborgs samfällighet är det flera funktioner och service som upphandlas och sköts gemensamt för medlemmarna. Kostnaderna för dessa fördelas lika mellan fastighetsägarna och betalas via samfällighetsavgiften. Samfällighetsavgiften betalas senast den sista februari, maj, september och november.

De kostnader som fördelas lika är:

 • skötsel av gemensamma ytor och vägar (snöröjning, sandning, belysning etc.) 
 • värmecentral och ledningssystem för fjärrvärme (se fliken VVS för mera information)
 • fibernät
 • infrastruktur för elbilsladdning
 • försäkring för gemensamhetsanläggning
 • underhåll av gemensamhetsanläggning
 • sophantering
 • el för gemensamt bruk
 • garagens uppvärmning
 • gemensamt ägda verktyg och redskap

Gemensamt förråd

I nordvästra garagelängan finns medlemmarnas gemensamma förråd.  Nyckel är utdelad till samtliga medlemmar. Om nyckeln förkommer, låna av grannen och gör en kopia. Gemensamma redskap finns i förrådet.

Förrådets verktyg och utrustning är allas vårt ansvar att vårda och de är i första hand avsedda för skötsel av gemensamma ytor.

Vi ber våra medlemmar

 • att snarast återlämna lånad utrustning
 • att till styrelsen, i första hand teknikansvarig, direkt anmäla om något går sönder eller saknas. Kontaktuppgifter till aktiv styrelse finns under fliken Föreningen.