Grönområden

Trädgårdsgruppen
Det finns en trädgårdsgrupp inom Bernsborgs samfällighetsförening. Dess uppgift är att ha en övergripande tillsyn av de gemensamma grönytorna inom området och föreslå hur ytorna ska skötas och underhållas på sikt.  Gruppen har en egen budget för att kunna genomföra vissa åtgärder. För större åtgärder lämnar gruppen förslag till styrelsen. 

Vilka som ingår i trädgårdsgruppen kan ordförande eller sekreterare i styrelsen svara på. Styrelsen hittar du här

Skötseldagar
Föreningen har två gemensamma skötseldagar, en på våren (april) och en på hösten (oktober). De gemensamma planteringsytorna delas i tre områden – norra, mellersta (lekparken) och södra. Inför skötseldagarna planerar trädgårdsgruppen vad som behöver göras i de olika områdena. Arbetet utförs gemensamt under ledning av någon från trädgårdsgruppen.  Är du förhindrad att delta vid skötseldagarna kan du göra en arbetsinsats i förväg.

Gräsklippning och ogräsrensning
Gräsklippningsområdena är två: norra respektive södra.  Gräsklippningen fördelas bland alla fastighetsägare i samfälligheten.  Vid vårens skötseldag väljer man datum på en lista för gräsklippning. Gräsklippare m.m. finns i det gemensamma förrådet.

Ogräsrensning av gemensamma ytor lades inför sommaren 2022 ut på entreprenad. Området rensas två gånger under sommaren.

Medlemmarna uppmanas att för allas trevnad även mellan skötseldagarna vårda området.