Stadsnät

Vi är uppkopplade till stadsnätet Fibra. Varje hushåll har en vit Stadsnätsdosa (sk DRG) med åtta utgångar. Dosan är märkt med ett uttagsnummer som du ska uppge vid beställning av tjänster hos din leverantör. För val av leverantör(er) mm, läs mera på Fibras webbplats.

I Fibras tjänsteguide kan du enkelt jämföra leverantörer och beställa Internet, telefoni och TV.